Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2014

paniabsurd
9671 8aad
Reposted fromspirit59 spirit59 viaprzemeksic przemeksic
paniabsurd
8678 701d
Reposted fromincentive incentive viazyrafa zyrafa
3009 6f8c
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viazyrafa zyrafa
paniabsurd
4895 a0b6
Reposted fromfelicka felicka viazyrafa zyrafa
paniabsurd
3480 e591
Reposted fromIriss Iriss viaNails Nails

August 03 2014

paniabsurd
paniabsurd
1095 ab94
paniabsurd
0760 88a0
paniabsurd
9046 28b7 500
paniabsurd
9603 3737

June 15 2014

paniabsurd
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
paniabsurd
5081 f84f
Reposted fromsuenos suenos viaprzemeksic przemeksic
8439 eb82
Reposted frombpio bpio viaprzemeksic przemeksic
paniabsurd
Wszystko, czego chcę, to rozmawiać z Tobą, chcę wiedzieć jak Ci minął dzień, gdzie chcesz coś zjeść, chcę się z Tobą kłócić, chcę usłyszeć wszystkie Twoje teorie, nawet te całkowicie błędne.
— The First Time
Reposted frompotrzask potrzask viaprzemeksic przemeksic
paniabsurd
Miło by mi było, 
gdybyśmy spędzili razem całe życie. 

Reposted fromnexxt nexxt viazyrafa zyrafa
paniabsurd
5205 8767 500
Reposted fromstefanson stefanson viazyrafa zyrafa
4728 86d5 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viazyrafa zyrafa
paniabsurd
8907 5fbd 500
<3
Reposted fromyouuung youuung viazyrafa zyrafa
paniabsurd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl